in

Jongen (5) ten onrechte uit huis geplaatst, kinderrechter snoeihard: ‘Evidente onjuistheden’ en ernstige fouten

BREDA/TILBURG – De Bredase kinderrechter oordeelde begin juli snoeihard over de manier waarop instanties met een Tilburgs gezin zijn omgegaan. ‘Evidente onjuistheden’ over de ouders in rapportages en ernstige fouten van jeugdbeschermingsinstanties leidden ertoe dat een vijfjarig jongetje ten onrechte uit huis werd geplaatst.

Het kind woonde met zijn ouders bij Traverse in Tilburg, een instelling voor de opvang van daklozen, en stond onder toezicht van een voogd van Jeugdbescherming Brabant (JBB, een gecertificeerde instelling (GI), die kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen moet uitvoeren).

Vertrouwensbreuk
Tot twee keer toe, in oktober 2020 en vlak na de kerstvakantie, haalde JBB het kind zonder aankondiging weg bij de ouders. Volgens de advocaat van het gezin, Daniëlle van der Putten, was dat naar aanleiding van signalen van Traverse en gebaseerd op foutieve en incomplete rapportages van Traverse.

Door alle gebeurtenissen was er sprake van een vertrouwensbreuk met JBB en wees de rechter in februari 2021 een andere GI toe, het – inmiddels failliete – Briedis. Ook oordeelde de rechter dat voor het gezin een woning moest worden geregeld, omdat wonen bij Traverse geen optie meer was voor de ouders en het door alle gebeurtenissen getraumatiseerde kind.

Lees ook  Moeder laat 1-jarig dochtertje 6 dagen alleen om te gaan stappen – meisje verhongert dagen later

Briefhoofd
Op 11 juni diende de nieuwe Briedis-voogd een verzoek in bij de rechter om de ondertoezichtstelling van het kind te verlengen. ,,De voogd had de ouders nog nooit gesproken. Het enige waarover ze beschikte was de beslissing over de wijziging GI, terwijl een heel dossier voorhanden was”, aldus Van der Putten. ,,Ook diende ze een plan van aanpak in met als datum 10 juni 2021. Boven het plan stond echter het briefhoofd van JBB, terwijl die al lang uit beeld was. Het was gewoon een oud plan van JBB, waar Briedis een andere datum boven had gezet. Bovendien bevatte ook dat plan onjuistheden.”

Schrijnend
Voor de kinderrechter, die al langere tijd bij het gezin was betrokken, was op dat moment de maat vol. In felle bewoordingen oordeelde ze op 7 juli dat ze het ‘schrijnend’ vond om te moeten constateren ‘dat er binnen één gezin zoveel fout is gegaan qua hulpverlening’.

Ook constateerde ze dat in eerdere beschikkingen van de kinderrechter over deze zaak, toen JBB nog bij het gezin was betrokken, ook al was gebleken dat rapportages en stukken betreffende de ouders ‘evidente onjuistheden’ bevatten. Verder noemt ze het ‘uiterst kwalijk dat Briedis klakkeloos (onjuiste) informatie heeft overgenomen en dit heeft gebruikt ter onderbouwing van haar verzoek’.

Lees ook  Familie bouwt mobiel bed voor 16-jarige hond zodat ze het strand kan bezoeken

De kinderrechter wees het verzoek om de verlenging van de ondertoezichtstelling van het kind af: ze gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de ouders op vrijwillige basis de al ingeschakelde hulp zullen voortzetten en dat het gezin dan ook geen gedwongen hulp meer nodig heeft van een GI.

Privacy
JBB wilde desgevraagd geen reactie geven op de uitspraak van de rechter. ,,Als wij op de casus ingaan, komt de privacy van onze cliënt in het geding. Daarom mogen wij hier niets over zeggen”, aldus een woordvoerder.

Ook de woordvoerder van Traverse in Tilburg liet weten in verband met de privacy van het gezin niet inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan. ,,Wij zetten alles in om goede rapportages te maken, die in audits worden getoetst”, voegde de woordvoerder toe. Bij het failliet verklaarde Briedis was telefonisch niemand te bereiken.

Advocaat Van der Putten overweegt om samen met de ouders klachtprocedures te starten, en eventueel een klacht in te dienen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

‘Masturberen helpt tegen corona’

Schoonmoeder weigert “nee” als ze geweigerd wordt om geboorte bij te wonen – dan verstopt ze zich in het toilet